محکومیت مقامات تشکیلات خودگردان به سبب دیدار با اشغالگران قدس

رئیس کمپین تحریم- فلسطین دیدار معاون وزیر کار تشکیلات خودگردان با یکی از مقامات صهیونیست در تل آویو را محکوم کرده و آن را عادی سازی رایگان برشمرد.