معترضان شمال، دفاتر کمیسیون انتخابات را در دو ولایت بستند

معترضان در فاریاب و سرپل امروز دفاتر کمیسیون انتخابات را در این دو ولایت بستند. اعتراضات در چند ولایت شمالی افغانستان از سه شنبه ۱۲ سرطان/تیر تا حالا ادامه داشته است. دستگیری یک فرمانده محلی در فاریاب که نماینده ویژه معاون اول رئیس جمهوری بود، طرفداران او را خشمگین کرده است.