نئونازی آلمانی به خاطر کشتن ده نفر به حبس ابد محکوم شد

یک عضو گروه نئونازی در آلمان پس از دادگاهی که ۵ سال طول کشید به اتهام ۱۰ قتل با انگیزه نژادی مجرم تشخیص داده و به حبس ابد محکوم شده است.