نشست عربستان: طالبان با دولت افغانستان گفت‌وگو کند

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست علمای مسلمان اعلام کرد که دولت افغانستان اسلامی است مردم آن مسلمان هستند و جنگ علیه مسلمانان براساس نص و قرآن ناجائز است.