نقش گروه های داوطلب مردمی درنجات سیزده گمشده درغار تایلند

جزییات بیشتری از نحوه نجات ۱۲ نوجوان و مربی فوتبالشان از یک غار در شمال تایلند منتشر شده‌است