رهبر یک ‘فرقه مذهبی’ در ترکیه به اتهام آزار جنسی بازداشت شد

پلیس ترکیه روز چهارشنبه (۲۰ تیر/۱۱ ژوئیه) با یورش به خانه عدنان اکدار، پس از مواجهه‌ای کوتاه با محافظانش در استانبول او را دستگیر کرد. پلیس ترکیه همچنین بیش از ۲۰۰ پیرو او را در در پنج استان دستگیر کرده است.