تعرفه های تازه آمریکا؛ چین وعده مقابله به مثل داد

در پی اعلام برنامه دولت آمریکا برای وضع تعرفه های جدید علیه واردات معادل ۲۰۰ میلیارد دلار کالای از چین، پکن آمریکا را به قلدری تجاری متهم کرده و گفته است مقابله به مثل می کند.