فرانسه صعود به مون‌بلان را ممنوع کرد

دولت فرانسه صعود کوهنوردان به کوه مون بلان، بلندترین کوه این کشور را از امروز شنبه، ۱۴ ژوئیه ممنوع می‌کند. دلیل این ممنوعیت، شلوغی بیش از کوه اعلام کرده است. این ممنوعیت در حال حاضر برای یک هفته اعمال می‌شود.