معارض بحرینی: هیچ خبری از روند درمان شیخ عیسی قاسم در دست نیست/ آل خلیفه مانع ملاقات با وی است

سعید الشهابی از انقلابیون سرشناس بحرینی با بیان اینکه شیخ عیسی قاسم همچنان هدف محدودیت های آل خلیفه قرار دارد، گفت از روند درمان ایشان در انگلیس اطلاعی در دست نیست.