عربستان در هفته‌ای که گذشت|از افشای تصمیم جدید درباره وهابیت تا هشدار درباره بازگشت به دوران قرون وسطا

عربستان در هفته‌‌ای که گذشت شاهد تحولات مختلفی بود که می‌توان به هشدار فعالان و شخصیت‌های حقوق‌بشری مخالف درباره بازگشت عربستان به دوران قرون وسطا تا بازداشت شهروندی که عکس بن‌نایف را منتشر کرده بودو درگیری‌ داخلی میان نیروهای امنیتی سعودی اشاره کرد.