نزدیکان ژنرال دوستم: آثار شکنجه در بدن قیصاری دیده می‌شود

افراد نزدیک به ژنرال عبدالرشید دوستم که موفق شدند نظام‌الدین قیصاری را در یک مهمانخانه متعلق به ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل ملاقات کنند، می‌گویند در بدن او آثار شکنجه را دیده‌اند. آقای قیصاری متهم به تهدید مسئولان امنیتی در فاریاب است که ماه گذشته دستگیر و به کابل منتقل شد.