آشنایی با خودروهای کلاسیک رالی گروه S

آشنایی با خودروهای کلاسیک رالی گروه S

خودروهای رالی گروه S با فناوری‌های نوآورانه برای جایگزینی گروه افسانه‌ای B معرفی شدند. این مدل‌های فراموش‌شده، نقش مهمی در تاریخ خودروسازی داشتند.