راویک؛ ترکیب انقلابی موتور برقی با تخته موج سواری

راویک؛ ترکیب انقلابی موتور برقی با تخته موج سواری

یک شرکت فعال در حوزه‌ی وسایل الکتریکی، تخته‌ی موج سواری جدیدی با نام راویک را معرفی کرده است که نیروی محرکه‌ی خود را از باتری تامین می‌کند.