سوء‌ استفاده مجدد آل سعود از حج؛ محروم کردن مسلمانان کانادایی از فریضه حج+ فیلم

منابع خبری از اقدام رژیم سعودی در محروم کردن مسلمانان کانادایی از فریضه حج امسال و سنگ‌ اندازی و مانع‌ تراشی در برابر سفر آنها خبر دادند.