عدم تمایل پیرلو به حضور در کادر فنی تیم ملی ایتالیا

آندره آ پیرلو اعلام کرد که تمایلی به حضور در تیم ملی ایتالیا و همکاری با این تیم ندارد ولی این موضوع را از گزینه هایش خارج نکرده است.