گمرک: امکان ترخیص درصدی کالا بدون دریافت کد رهگیری ارز از بانک

گمرک: امکان ترخیص درصدی کالا بدون دریافت کد رهگیری ارز از بانک

گمرک امکانی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده که براساس آن افرادی که در اخذ کد رهگیری ارز از بانک مشکلاتی دارند، امکان ترخیص درصدی کالا را پیدا کنند.