مشاور حقوقی کاخ سفید با بازرس ویژه تحقیقات روسیه ‘همکاری کرده است’

دان مک‌گن، مشاور حقوقی ریاست‌جمهوری آمریکا با رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا همکاری کرده است. یک منبع نزدیک به آقای ترامپ گفته است رئیس‌جمهوری آمریکا نگرانی در این زمینه ندارد، چون او مرتکب کار اشتباهی نشده است.