ترس از سوزن خیاطی در استرالیا به سیب و موز رسید

پلیس استرالیا می‌گوید در شهر سیدنی در سیب و موز هم سوزن خیاطی پیدا شده هر چند که پیدا شدن سوزن‌ها را موردی خوانده است. ترس مردم از خوردن توت فرنگی که هفته پیش از ایالت کوئینزلند شروع شد اکنون به میوه‌های دیگر و شش ایالت یا قلمرو از هشت ایالت و قلمروی استرالیا رسیده است.