حماس خواستار افزایش مقاومت در کرانه باختری شد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) به دنبال حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به یک جوان فلسطینی که منجر به شهادت وی شد، بر ضرورت افزایش مقاومت بر ضد اشغالگران در کرانه باختری تاکید کرد.