افشای طمع ورزی‌های عربستان در المهره یمن / بیانیه سازمان‌های جهانی علیه امارات

طمع ورزی‌های رژیم سعودی در استان المهره در شرق یمن اخیرا با احداث خط لوله نفط از این استان به دریای عرب برملا شده است.