تیراندازی قندهار؛ فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان: من هدف نبودم

در پی تیراندازی در قندهار که به کشته شدن ژنرال رازق انجامید، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان که در آن نشست نیز حضور داشت، می‌گوید او هدف حمله نبوده است. رئیس امنیت قندهار نیز در این رویداد کشته شد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.