ترامپ جف سشنز، حامی دیرینه‌اش را اخراج کرد

جف سشنز وزیر دادگستری امریکا دیشب رسما استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از او انتقاد کرده بود.