جهاد اسلامی: افزایش مقاومت در کرانه باختری پاسخ به جنایات اسرائیل است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزایش عملیات مقاومت در کرانه باختری را ارج نهاد و آن را پاسخی طبیعی به جنایت‌های ارتش رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان توصیف کرد.