نظرسنجی تازه در افغانستان؛ زنان بیشتر از مردان، طالبان را ‘تروریست’ می‌دانند

یک نظرسنجی تازه از سوی انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که زنان در افغانستان بیشتر از مردان، طالبان را "تروریست" می‌دانند. بر اساس این گزارش ۶ درصد پشتون‌ها، ۱۵ درصد تاجیک‌ها، ۱۶ درصد ازبک‌ها و ۲۷ درصد هزاره‌ها این گروه را "تروریست" می‌خوانند.