آغاز سی و چهارمین راهپیمایی بزرگ بازگشت در شرق غزه

رسانه‌‎های فلسطینی از آغاز سی و چهارمین راهپیمایی بزرگ بازگشت در شرق غزه خبر و زخمی شدن چندین نفر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر دادند.