شاسی بلند مفهومی شورولت FNR Carry All رونمایی شد

شاسی بلند مفهومی شورولت FNR Carry All رونمایی شد

شورولت از شاسی‌بلند مفهومی FNR Carry All در نمایشگاه خودرو گوانگ‌ژو چین رونمایی کرد که شباهت‌هایی با کامارو و نسل آینده بلیزر دارد.