ناپدید شدن بی‌سروصدای یکی از جزایر ژاپن در زیر امواج دریا

ناپدید شدن بی‌سروصدای یکی از جزایر ژاپن در زیر امواج دریا

جزیره‌ای کوچک و متروک در نزدیکی ژاپن بی‌سروصدا به زیر امواج رفت. اهمیت این جزیره در تفکیک مرز مناطق مورد نزاع بود.