الحوثی: شورای امنیت باید جدیت خود را در برقراری صلح در یمن اثبات کند

رئیس کمیته عالی انقلابی یمن خواستار جدیت شورای امنیت در برقراری صلح در این کشور شد.