داستان قیمت‌ گذاری خودرو و آشفته‌بازار این محصول در ایران

داستان قیمت‌ گذاری خودرو و آشفته‌بازار این محصول در ایران

موضوع عرضه‌ی خودرو با قیمت مشخص، کلافی سردرگم در اقتصاد ایران است که می‌تواند صنعت مهم خودروسازی را به ورطه‌ی ورشکستگی کامل و بیکاری برای صدها هزار نفر سوق دهد.