گوگل اپلیکیشن پیام‌رسانی الو را تعطیل می‌کند

گوگل اپلیکیشن پیام‌رسانی الو را تعطیل می‌کند

در تأیید شایعات قبلی، گوگل به‌صورت رسمی تأیید کرد اپلیکیشن پیام‌رسانی الو را که تنها دو سال از عمر آن می‌گذرد، در مارس ۲۰۱۹ تعطیل خواهد کرد.