‘آرای انتخابات پارلمانی در پایتخت افغانستان باطل اعلام شد’

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان، آرای انتخابات پارلمانی در ولایت کابل، پایتخت این کشور را به دلیل 'تقلب‌ها و جرایم انتخاباتی گسترده' ابطال کرده است. مشخص نیست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با این تصمیم موافق بوده است یا نه. این انتخابات به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان/مهر برگزار شد.