کمیسیون انتخابات: تصمیم ابطال آری کابل ‘سیاسی و بی‌اساس’ است

پس از اینکه کمیسیون شکایت‌های‌ انتخاباتی افغانستان آرای انتخابات پارلمانی حوزه کابل را باطل اعلام کرد، اکنون کمیسیون انتخابات این تصمیم را قابل قبول نخوانده است.