فلسطین|درخواست "ساف" برای قطع هرگونه ارتباط با اسرائیل؛ تاکید بر ضرورت ادامه انتفاضه

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) با اشاره به اخراج سفیر تشکیلات خودگردان از آمریکا خواستار قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی شد….

فلسطین|درخواست "ساف" برای قطع هرگونه ارتباط با اسرائیل؛ تاکید بر ضرورت ادامه انتفاضه

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) با اشاره به اخراج سفیر تشکیلات خودگردان از آمریکا خواستار قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی شد….

فلسطین|درخواست "ساف" برای قطع هرگونه ارتباط با اسرائیل؛ تاکید بر ضرورت ادامه انتفاضه

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) با اشاره به اخراج سفیر تشکیلات خودگردان از آمریکا خواستار قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی شد….