تنها راه مبارزه با غده سرطانی اسرائیل، زوال و از بین بردن آن است

دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری تنها راه مبارزه با غده سرطانی اسرائیل را با استناد به فرمایش امام خمینی(ره) زوال و از بین بردن آن دانست.