اپل واچ سری ۴ و توانایی ثبت ECG؛ آیا باید ادعاهای اپل را باور کنیم؟

آیا اپل واچ سری ۴ می‌تواند دستگاه‌‌های پزشکی گران‌قیمتِ ثبت‌کننده‌ی نوار قلب را به‌ چالش بکشد؟ زومیت در مقاله‌ی پیش‌رو سعی می‌کند به‌ این سؤال پاسخ دهد.

اپل واچ سری ۴ و توانایی ثبت ECG؛ آیا باید ادعاهای اپل را باور کنیم؟

آیا اپل واچ سری ۴ می‌تواند دستگاه‌‌های پزشکی گران‌قیمتِ ثبت‌کننده‌ی نوار قلب را به‌ چالش بکشد؟ زومیت در مقاله‌ی پیش‌رو سعی می‌کند به‌ این سؤال پاسخ دهد.