دانشمندان توانستند احساس تشنگی را در موش‌ها مهار کنند

دانشمندان توانستند احساس تشنگی را در موش‌ها مهار کنند

نیاز به آب برای زنده ماندن، احتمالا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در آینده‌ای نزدیک خواهد بود. با دستاورد جدید دانشمندان دانشگاه استنفورد، انسان قادر خواهد بود این نیاز حیاتی را تحت کنترل خود درآورد.

فناوری کنونی، مسیرهای بالقوه‌ی زیادی برای جاودانگی انسان فراهم می‌کند

فناوری کنونی، مسیرهای بالقوه‌ی زیادی برای جاودانگی انسان فراهم می‌کند

تاکنون فقط در افسانه‌ها در مورد زندگی ابدی یا جاودان شنیده‌ایم. اما فناوری در مسیری حرکت می‌کند که می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور رؤیای زندگی جاودانه را به حقیقت تبدیل کند.