بزرگترین و قدیمی‌ترین سازه بادی جهان در کجار قراردارد؟

آسبادهایی که از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تاریخی خشتی، گلی و چوبی  و از قدیمی‌ترین مجموعه آسبادهای جهان به شمار می‌آیند این سازه های بادی برای مهار باد و بهره‌گیری از نیروی آن است با آنها آشنا شوید.