سرنوشت قراردادهای بوئینگ و ایرباس با خروج آمریکا از برجام چه خواهد شد؟

در صورت اجرایی شدن قراردادهای خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس، ایران می‌توانست به قطب مهم هواپیمایی در منطقه تبدیل شود. آیا با خروج آمریکا از برجام، ایران هواپیمای جدیدی تحویل خواهد گرفت؟