انستیتو مطالعات خاور میانه: سپاه پاسداران همچنان از مهاجران افغان‌ برای فاطمیون سربازگیری می‌کند

در پژوهشی تازه که از سوی انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر شده، آمده که با وجود نگرانی دولت افغانستان از گسترش سربازگیری لشکر فاطمیون، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان به سربازگیری خود از بین افغان‌ها ادامه می‌دهد. دولت افغانستان پیش از این …

ادعاهای ضد و نقیض از ‘تلفات سنگین نظامیان’ در حمله طالبان در غرب افغانستان

طالبان به یک مرکز نظامی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه؛ ولایت هم‌مرز با ایران حمله کردند. شورای ولایتی فراه آمار تلفات پلیس و ارتش در این حمله را چهل سرباز اعلام کرده و طالبان گفته‌اند سی و پنج سرباز را در این حمله کشته‌اند. وزارت داخله/کشور این حمله ر…

ادعاهای ضد و نقیض از ‘تلفات سنگین نظامیان’ در حمله طالبان در غرب افغانستان

طالبان به یک مرکز نظامی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه؛ ولایت هم‌مرز با ایران حمله کردند. شورای ولایتی فراه آمار تلفات پلیس و ارتش در این حمله را چهل سرباز اعلام کرده و طالبان گفته‌اند سی و پنج سرباز را در این حمله کشته‌اند. وزارت داخله/کشور این حمله ر…

ادعاهای ضد و نقیض از ‘تلفات سنگین نظامیان’ در حمله طالبان در غرب افغانستان

طالبان به یک مرکز نظامی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه؛ ولایت هم‌مرز با ایران حمله کردند. شورای ولایتی فراه آمار تلفات پلیس و ارتش در این حمله را چهل سرباز اعلام کرده و طالبان گفته‌اند سی و پنج سرباز را در این حمله کشته‌اند. وزارت داخله/کشور این حمله ر…

ادعاهای ضد و نقیض از ‘تلفات سنگین نظامیان’ در حمله طالبان در غرب افغانستان

طالبان به یک مرکز نظامی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه؛ ولایت هم‌مرز با ایران حمله کردند. شورای ولایتی فراه آمار تلفات پلیس و ارتش در این حمله را چهل سرباز اعلام کرده و طالبان گفته‌اند سی و پنج سرباز را در این حمله کشته‌اند. وزارت داخله/کشور این حمله ر…

ادعاهای ضد و نقیض از ‘تلفات سنگین نظامیان’ در حمله طالبان در غرب افغانستان

طالبان به یک مرکز نظامی در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه؛ ولایت هم‌مرز با ایران حمله کردند. شورای ولایتی فراه آمار تلفات پلیس و ارتش در این حمله را چهل سرباز اعلام کرده و طالبان گفته‌اند سی و پنج سرباز را در این حمله کشته‌اند. وزارت داخله/کشور این حمله ر…

هشدار احزاب افغانستان: اصلاحات انتخاباتی نیاید، حکومت موقت خواهیم خواست

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به نمایندگی از ‘مجمع بزرگ وحدت ملی’ که به گفته او “احزاب مطرح” در آن عضویت دارند به حکومت هشدار داد اگر پیشنهاد این احزاب برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرد، بر گزینه حکومت موقت پافشاری خواهند کرد. این…

هشدار احزاب افغانستان: اصلاحات انتخاباتی نیاید، حکومت موقت خواهیم خواست

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به نمایندگی از ‘مجمع بزرگ وحدت ملی’ که به گفته او “احزاب مطرح” در آن عضویت دارند به حکومت هشدار داد اگر پیشنهاد این احزاب برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرد، بر گزینه حکومت موقت پافشاری خواهند کرد. این…

هشدار احزاب افغانستان: اصلاحات انتخاباتی نیاید، حکومت موقت خواهم خواست

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به نمایندگی از ‘مجمع بزرگ وحدت ملی’ که به گفته او “احزاب مطرح” در آن عضویت دارند به حکومت به هشدار داد اگر پیشنهاد این احراب برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرد، بر گزینه حکومت موقت پافشاری خواهند کرد. …

هشدار احزاب افغانستان: اصلاحات انتخاباتی نیاید، حکومت موقت خواهیم خواست

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به نمایندگی از ‘مجمع بزرگ وحدت ملی’ که به گفته او “احزاب مطرح” در آن عضویت دارند به حکومت هشدار داد اگر پیشنهاد این احزاب برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرد، بر گزینه حکومت موقت پافشاری خواهند کرد. این…

هشدار احزاب افغانستان: اصلاحات انتخاباتی نیاید، حکومت موقت خواهیم خواست

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به نمایندگی از ‘مجمع بزرگ وحدت ملی’ که به گفته او “احزاب مطرح” در آن عضویت دارند به حکومت هشدار داد اگر پیشنهاد این احزاب برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرد، بر گزینه حکومت موقت پافشاری خواهند کرد. این…

هشدار احزاب افغانستان: اصلاحات انتخاباتی نیاید، حکومت موقت خواهیم خواست

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به نمایندگی از ‘مجمع بزرگ وحدت ملی’ که به گفته او “احزاب مطرح” در آن عضویت دارند به حکومت هشدار داد اگر پیشنهاد این احزاب برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرد، بر گزینه حکومت موقت پافشاری خواهند کرد. این…

امنیت ملی افغانستان ‘سه جنگجوی خارجی عضو داعش’ را در کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که سه جنگجوی خارجی عضو گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در کابل بازداشت کرده است. گفته می‌شود این افراد اتباع ترکیه، پاکستان و تاجیکستان هستند. امنیت ملی گفته این افراد قصد راه اندازی “حملات تروریستی و انف…

امنیت ملی افغانستان ‘سه جنگجوی خارجی عضو داعش’ را در کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که سه جنگجوی خارجی عضو گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در کابل بازداشت کرده است. گفته می‌شود این افراد اتباع ترکیه، پاکستان و تاجیکستان هستند. امنیت ملی گفته این افراد قصد راه اندازی “حملات تروریستی و انف…

امنیت ملی افغانستان ‘سه جنگجوی خارجی عضو داعش’ را در کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که سه جنگجوی خارجی عضو گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را در کابل بازداشت کرده است. گفته می‌شود این افراد اتباع ترکیه، پاکستان و تاجیکستان هستند. امنیت ملی گفته این افراد قصد راه اندازی “حملات تروریستی و انف…