۵۵ هزار نفر در افغانستان در ۳ ماه اخیر به دلیل ناامنی بی‌جا شدند

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در افغانستان می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۵۵ هزار نفر عمدتا از مناطق آشوب‌زده بدخشان در شمال‌شرق افغانستان و برخی ولایات جنوبی به مکان‌های امن‌تر فرار کرده‌اند. سازمان ملل متحد نیز می‌گوید با افزایش خشونت‌ها بیم آن می‌رود که شمار بی‌جا شدگان افزایش یابد.

۵۵ هزار نفر در افغانستان در ۳ ماه اخیر به دلیل ناامنی بی‌جا شدند

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در افغانستان می‌گوید که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۵۵ هزار نفر عمدتا از مناطق آشوب‌زده بدخشان در شمال‌شرق افغانستان و برخی ولایات جنوبی به مکان‌های امن‌تر فرار کرده‌اند. سازمان ملل متحد نیز می‌گوید با افزایش خشونت‌ها بیم آن می‌رود که شمار بی‌جا شدگان افزایش یابد.

تعلیق ۴ نماینده مجلس افغانستان به دلیل غیبت طولانی

مجلس نمایندگان افغانستان عضویت چهار عضو خود را به دلیل غیبت (غیرحاضری) بیش از ۲۰ روز به تعلیق درآورده است. این نمایندگان احمد بهزاد نماینده هرات، پروین درانی نماینده کوچی‌ها، بشیر احمد ته‌ینج نماینده فاریاب و فرشته انوری نماینده ننگرهار هستند.

تعلیق ۴ نماینده مجلس افغانستان به دلیل غیبت طولانی

مجلس نمایندگان افغانستان عضویت چهار عضو خود را به دلیل غیبت (غیرحاضری) بیش از ۲۰ روز به تعلیق درآورده است. این نمایندگان احمد بهزاد نماینده هرات، پروین درانی نماینده کوچی‌ها، بشیر احمد ته‌ینج نماینده فاریاب و فرشته انوری نماینده ننگرهار هستند.

تعلیق ۴ نماینده مجلس افغانستان به دلیل غیبت طولانی

مجلس نمایندگان افغانستان عضویت چهار عضو خود را به دلیل غیبت (غیرحاضری) بیش از ۲۰ روز به تعلیق درآورده است. این نمایندگان احمد بهزاد نماینده هرات، پروین درانی نماینده کوچی‌ها، بشیر احمد ته‌ینج نماینده فاریاب و فرشته انوری نماینده ننگرهار هستند.

صدها جریب زمین در ولایت بدخشان پسته کشت خواهد شد

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید صدها جریب زمین در مناطق کوهستانی بدخشان را پسته خواهد کاشت. برنامه بذر افشانی پسته در برخی ولسوالی‌های بدخشان از چهار سال پیش آغاز شده است. هدف از این برنامه، احیای جنگلات پسته در بدخشان بوده که در بیش از سی سال گذشته آسیب دیده است.

در صدها جریب زمین در ولایت بدخشان پسته کشت خواهد شد

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید صدها جریب زمین در مناطق کوهستانی بدخشان را پسته خواهد کاشت. برنامه بذر افشانی پسته در برخی ولسوالی‌های بدخشان از چهار سال پیش آغاز شده است. هدف از این برنامه، احیای جنگلات پسته در بدخشان بوده که در بیش از سی سال گذشته آسیب دیده است.

در صدها جریب زمین در ولایت بدخشان پسته کشت خواهد شد

وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید صدها جریب زمین در مناطق کوهستانی بدخشان را پسته خواهد کاشت. برنامه بذر افشانی پسته در برخی ولسوالی‌های بدخشان از چهار سال پیش آغاز شده است. هدف از این برنامه، احیای جنگلات پسته در بدخشان بوده که در بیش از سی سال گذشته آسیب دیده است.

خدمات بهداشتی در افغانستان؛ چرا مردم ناراضی هستند؟

دسترسی به خدمات بهداشتی در افغانستان، به‌رغم سرمایه‌گذاری هنگفت جامعه جهانی، با مشکلات فراوانی روبه‌روست. افغان‌ها باید ساعت‌ها راه بروند تا خود را به مراکز درمانی برسانند. اما وقتی می‌رسند تازه مشکلات شروع می‌شود. بیشتر مراکز پزشک متخصص ندارند و مُسکن، داروی اصلی برای تجویز است.

خدمات بهداشتی در افغانستان؛ مردم چرا ناراضی هستند؟

دسترسی به خدمات بهداشتی در افغانستان، به‌رغم سرمایه‌گذاری هنگفت جامعه جهانی، با مشکلات فراوانی روبه‌روست. افغان‌ها باید ساعت‌ها راه بروند تا خود را به مراکز درمانی برسانند. اما وقتی می‌رسند تازه مشکلات شروع می‌شود. بیشتر مراکز پزشک متخصص ندارند و مُسکن، داروی اصلی برای تجویز است.