معرفی پروژه تربل گوگل و تأثیر آن بر بروزرسانی اندروید

معرفی پروژه تربل گوگل و تأثیر آن بر بروزرسانی اندروید

گوگل هنگام معرفی اندروید ۸ اوریو، از پروژه تربل برای سرعت بخشیدن به‌ بروزرسانی دستگاه‌های اندرویدی نیز رونمایی کرد. پروژه‌ای که قرار است کار تولیدکنندگان برای ارائه بروزرسانی را آسان‌تر کند.

معرفی پروژه تربل گوگل و تأثیر آن بر بروزرسانی اندروید

معرفی پروژه تربل گوگل و تأثیر آن بر بروزرسانی اندروید

گوگل هنگام معرفی اندروید ۸ اوریو، از پروژه تربل برای سرعت بخشیدن به‌ بروزرسانی دستگاه‌های اندرویدی نیز رونمایی کرد. پروژه‌ای که قرار است کار تولیدکنندگان برای ارائه بروزرسانی را آسان‌تر کند.